دبیرستان پسرانه غیردولتی دکتر هشترودی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

به وب ســایت رسـمی دبیــرستان هــوشمند غیــردولتــی پسرانـه دکـتر هشتـرودی خــوش آمــدید.    !قـدم کلیـــک هـــایتان روی چشــم!    ثبــــت نـــــــــــام آغــــــاز شــــد.    اللهُـمَ صٌَـلی عَلـی مُحَمَـد وَ آلِ مُحَمَـد 

روش های صحیح مطالعه و یادگیری

روشهای صحیح مطالعه و یادگیری قابل استفاده ی دانش آموزان در ایام امتحانات

وفات حضرت معصومه ( س )

بارم بندی دروس در سال تحصیلی 99-1398

بارم بندی دروس پایه ی دهم ،یازدهم و دوازدهم