دبیرستان پسرانه غیردولتی دکتر هشترودی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

به وب ســایت رسـمی دبیــرستان هــوشمند غیــردولتــی پسرانـه دکـتر هشتـرودی خــوش آمــدید.    !قـدم کلیـــک هـــایتان روی چشــم!    ثبــــت نـــــــــــام آغــــــاز شــــد.    اللهُـمَ صٌَـلی عَلـی مُحَمَـد وَ آلِ مُحَمَـد 

تسلیت شهادت حضرت زهرا ( س )

برنامه امتحانات دی ماه 1398

برنامه ی امتحانات دی ماه 1398 دبیرستان دکتر هشترودی

فایل های ضمیمه :

روش های صحیح مطالعه و یادگیری

روشهای صحیح مطالعه و یادگیری قابل استفاده ی دانش آموزان در ایام امتحانات