دبیرستان پسرانه غیردولتی دکتر هشترودی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

به وب ســایت رسـمی دبیــرستان هــوشمند غیــردولتــی پسرانـه دکـتر هشتـرودی خــوش آمــدید.    !قـدم کلیـــک هـــایتان روی چشــم!    ثبــــت نـــــــــــام آغــــــاز شــــد.    اللهُـمَ صٌَـلی عَلـی مُحَمَـد وَ آلِ مُحَمَـد 

برنامه ی امتحانات خرداد 1398

برنامه ی امتحانات خرداد ماه 1398 دبیرستان دکتر هشترودی

فایل های ضمیمه :

اطلاعیه ی مهم

برنامه ی امتحانات نهایی خرداد ماه دانش آموزان پایه ی دوازدهم - اصلاحیه

مشاهده مطالب قدیمی تر...