دبیرستان پسرانه غیردولتی دکتر هشترودی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

بارم بندی تمام دروس

بارم بندی تمام دروس پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم در سال تحصیلی 98-1397

نمونه سئوال امتحانی

سئوال امتحانی دی ماه 1392

نمونه سئوال امتحانی

نمونه سئوال امتحان زیست چهارم آقای صادقیان آبان ماه 1393

فایل های ضمیمه :

نمونه سئوال امتحانی

نمونه سئوال درس دیفرانسیل آقای عزیزیان آبان ماه 1393

فایل های ضمیمه :

نمونه سئوال امتحانی

نمونه سئوال درس هندسه تحلیلی آقای شیرچیان با پاسخ تشریحی آبان ماه 1393

نمونه سئوال امتحانی

نمونه سئوال درس فیزیک 4 آقای رمضانی آبان ماه 1393

فایل های ضمیمه :

نمونه سئوال امتحانی

سئوالات ادبیات آقای حاج رسولیها آبان ماه 1393

فایل های ضمیمه :

نمونه سئوالات دیفرانسیل

تمرین درس دیفرانسیل با موضوع حد - آقای عزیزیان

نمونه سئوال امتحانی

امتحان زمین شناسی چهارم تجربی آقای دهقان آبان ماه 1393 با پاسخنامه

فایل های ضمیمه :

نمونه سئوال امتحانی

سئوالات امتحانی زبان خارجه چهارم تجربی آقای نجمایی آبان ماه1393

فایل های ضمیمه :