دبیرستان پسرانه غیردولتی دکتر هشترودی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

بارم بندی تمام دروس

بارم بندی تمام دروس پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم در سال تحصیلی 98-1397

سئوال زیست شناسی 2

نمونه سئوال امتحان مستمر زیست شناسی 2 یازدهم تجربی

فایل های ضمیمه :

ریاضی یازدهم تجربی

نمونه سئوال امتحانی آبان ماه ریاضی یازدهم تجربی

نمونه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی

نمونه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی

نمونه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی 94-95

فایل سوالات به صورت لینک مستقیم زیر قابل دانلود می باشد.

فایل های ضمیمه :

نمونه سئوال امتحانی

سئوالات امتحانی خرداد و شهریور ماه 1393

ادامه مطلب...

نمونه سئوال امتحانی

سئوال امتحانی دی ماه 1392

نمونه سئوال امتحانی

سئوالات امتحانی دی ماه 1391

نمونه سئوال امتحانی

سئوالات آزمون پیشرفت تحصیلی سال 1392

نمونه سئوال امتحانی

سئوال امتحانی درس زمین شناسی آقای دهقان آبان ماه 1393

فایل های ضمیمه :
مشاهده مطالب قدیمی تر...