دبیرستان پسرانه غیردولتی دکتر هشترودی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

مقام های ورزشی مدرسه

 

مقام های ورزشی کسب شده توسط دبیرستان همکلاسی