دبیرستان پسرانه غیردولتی دکتر هشترودی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

نمونه سئوالات امتحانی دبیرستان

نمونه سئوالات امتحانی دبیرستان در سالهای قبل

بارم بندی تمام دروس

بارم بندی تمام دروس پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم در سال تحصیلی 98-1397

سئوالات ریاضی و آمار دهم انسانی

نمونه سئوال طبقه بندی شده ریاضی و آمار پایه ی دهم رشته ی انسانی

آزمون پیشرفت تحصیلی

نمونه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی سالهای گذشته

نمونه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی 94-95

فایل سوالات به صورت لینک مستقیم زیر قابل دانلود می باشد.

فایل های ضمیمه :

نمونه سئوالات امتحانی

سئوالات خرداد و شهریور ماه 1393

نمونه سئوال امتحانی

سئوال امتحانی دی ماه 1392

نمونه سئوال امتحانی

سئوالات امتحانی دی ماه 1391

نمونه سئوال امتحانی

نمونه سئوال امتحانی مرآت و پیشرفت تحصیلی پایه دوم

نمونه سئوال امتحانی

سئوال امتحانی درس زیست دوم آقای منتظر آبان ماه 1393

فایل های ضمیمه :
مشاهده مطالب قدیمی تر...