دبیرستان پسرانه غیردولتی دکتر هشترودی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

کادر اداری

کادر اداری

مدیریت

آقای رسول رمضانی

معاون اجرایی

آقای صمد رسولی زواره

معاون پرورشی

آقای علیرضا اشکبوس

معاون فناوری اطلاعات

آقای محسن بیگی حبیب آبادی

خدمتگذار

آقای علیرضا براتی

ثبت نام همکاران

همکاران گرامی لطفا جهت انجام ثبت نام اینجا کلیک نمایید.