دبیرستان پسرانه غیردولتی دکتر هشترودی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

مدیریت دبیرستان

رسول رمضانی مدیر و موسس محترم دبیرستان دکتر هشترودی

نیروی رسمی آموزش و پرورش

دارای مدرک لیسانس فیزیک از دانشگاه اصفهان و فوق لیسانس مدیریت اجرایی از دانشگاه نجف آباد

دارای 26 سال سابقه ی آموزشی و 15 سال سابقه ی مدیریت درخشان