دبیرستان پسرانه غیردولتی دکتر هشترودی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

برنامه ی امتحانات خرداد 1398

برنامه ی امتحانات خرداد ماه 1398 دبیرستان دکتر هشترودی

فایل های ضمیمه :

اطلاعیه ی مهم

برنامه ی امتحانات نهایی خرداد ماه دانش آموزان پایه ی دوازدهم - اصلاحیه

برنامه ی امتحانی ماهانه ی اسفند و فروردین دبیرستان

برنامه ی امتحانات ماهانه ی اسفند 97 و فروردین 98 دبیرستان دکتر هشترودی

پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم

برنامه ی کلاس های تک زنگ دبیرستان در نیمسال دوم تحصیلی 98-1397

برنامه ی تک زنگ کلاسهای دهم ، یازدهم و دوازدهم در نیمسال دوم

برنامه ی امتحانات دی ماه

برنامه ی امتحانات دی ماه سال تحصیلی 98-1397

فایل های ضمیمه :

برنامه ی امتحانات ماهانه ی آبان و آذر

برنامه ی امتحانات ماهانه ی آبان و آذر

دبیرستان دکتر هشترودی

در سال تحصیلی 98-1397

کلیه پایه ها

فایل های ضمیمه :

برنامه ی تک زنگ های دروس

برنامه ی کلاسهای تک زنگ دبیرستان در نیم سال اول 98-1397

برنامه کلاسی پایه ی دوازدهم

برنامه ی کلاسی پایه ی دوازدهم رشته های ریاضی و تجربی در سال تحصیلی 98-1397